KMU stovykla "Su menais gamtoje"


Mokyklos KMU programa, kurią sudaro keturių menų dalykai (teatras, šokis, muzika, dailė) jau 11 metų kiekvienus mokslo metus pabaigia septynių dienų KMU 4-12 klasių mokinių stovykloje „Su menais gamtoje“. Stovykla organizuojama vis kitame Lietuvos regione (Varėnos, Molėtų, Klaipėdos, Šiaulių, Vilkaviškio raj.). Mokiniai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose su žymiais tautodailininkais, liaudies amatų meistrais, folkloro atlikėjais. Užsiėmimai vyksta gamtoje. Stovyklos aplinka naudojama ne tik kaip vieta, bet ir kaip priemonė įvairiems kūrybiniams darbams įgyvendinti. Mokiniai kiekvienais metais  pagal skirtingas temas atlieka kūrybinius darbus (pvz. “Odė medžiui”, “Amuletas”, „Šlapio smėlio bareljefai“, ,,Laiko ženklai“, “Gyvųjų skulptūrų parkas”, “Istorija mus moko”, „Gamtos paslaptys naktyje“, “Grožis ir gėris aplink mus”, “Gerbkime krašto praeitį, papročius, kultūrą”, „Gamtos stichijos: ugnis, vanduo, žemė, oras“, „Pasakiškos gamtos mados“), juos pristato, taip užbaigdami mokslo metus. Prasidėjus naujiems mokslo metams mokykloje vyksta praėjusios stovyklos pristatymas, parodos.

“Su menais gamtoje” – stovykla – pasaulis, kur vyksta niekur kitur nepakartojamas gyvenimas, kur vaikai išgyvena daugybę jausmų, kaupia informaciją, fantazuoja ir kuria, džiaugiasi ir liūdi, myli ir neapkenčia, auga ir bręsta, įsilieja į bendruomenę, ugdo meilę gamtai ir tėvynei. Čia mokomasi būti kartu, puikiai sutaria ir ketvirtos, ir dvyliktos klasės mokiniai, formuojasi demokratijos, pilietiškumo, tautiškumo, meno suvokimo samprata, kuriama erdvė, kurioje gera mokiniui.  Stovykloje mokiniai gali išreikšti save, parodyti savo talentą, surasti bendraminčių ir įveikti scenos baimę. Stovyklos metu didelis dėmesys skiriamas sveikam gyvenimo būdui. Vaikai kiekvieną rytą atlieka mankštą, valgo sveiką maistą bei bent kartą į savaitę keliauja į pažintinį žygį į tam tikrą vietovę ar miestelį. Visa veikla yra orientuota į menų užsiėmimus. Stovyklautojai dalyvauja dailės, technologijų, muzikos ir šokių užsiėmimuose, kuriuos veda mūsų mokyklos mokytojai, gauna įvairias individualias ir kolektyvines kūrybines užduotis.