Muzika puoselėja prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdo kūrybišką ir emocingą asmenybę, suteikia ne tik estetinės kompetencijos, kultūrinės brandos pagrindus, bet ir ugdo kūrybišką, aktyvią, emocingą, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą moksleivio asmenybę, gebančią prasmingai dalyvauti aplinkos muzikiniame gyvenime.


Jis ateina tyliai, ramiai, kvepiantis šventėmis ir šalčiu...

2016 m. gruodžio 21d. mokykloje vyko Kalėdinis koncertas "Kalėdų stebuklas"

 


2016 m. balandžio 21d. mokykloje vyko Kauno miesto ir apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių konkursas "Sing along". Sveikiname kryptingo meninio ugdymo 3 klasių ansamblį, kuris laimėjo II laipsnio diplomą.  Mokinius paruošė muzikos mokytoja E.Laužinskaitė-Kucuk.


Vokalinės muzikos koncertas „Gera būti...“


Kauno apsk. bendrojo ugdymo mokyklos ir gimnazijos mokinių dainos anglų kalba konkursas „Kalbos melodija“


Kauno J.Urbšio katalikiškos m-klos 5-11kl. muzikos ir šokio festivalis-konkursas „Valentino ritmai“